اندیشمند

 

 

پرده نازک افکارم از هم گسیخته می شود وقتی چنین بی محابا بر طبل اندیشه ات می کوبی...

 

پاورقی: خدا را شکر که اندیشمند نیستم و هنوز توان درک برخی مسایل ساده را دارم. 

 

/ 3 نظر / 32 بازدید
عباس حکمت

سلام :دیدم انگشت در گوشت گذاشتی !لذا خدا گفت اقرء(بخوان)با چشمانت بخوان که خدا هست وقرآن حق است واهلبیت از همه به اسرار قرآن وهستی آگاه ترندو ولی فقیه بهترین تز سیاسی برای حق و عدالت در زمان ماست گرچه توسط اهل دنیا و دزدان در محاق باشد[گل]

KIMIYA

خیلی زیبا بود...[گل]