سکوت

دلم برای نوشتن تنگ شده اما کاغذ این روزها دل تنگ من نیست... قلم از دستانم می گریزد و مرغ ذهن از دام طلایی رمیده است... من مانده ام و شوق نوشتن که در چین و شکن سکوتی ممتد دست و پا می زند...

/ 0 نظر / 29 بازدید