خانه

بزرگترین آرزوم اینه که خونه بعدیم قبر باشه... یک آرامگاه ابدی کوچک و تاریک که از دنیای نامردا جدا شده... 

/ 1 نظر / 34 بازدید
لبخند زندگی

یادم باشد؛ که خدا با من است که فرشته ها برایم دعا میکنند که ستاره ها شب را برایم روشن خواهند کرد یادم باشد؛ که قاصدکی در راه است که بهار نزدیک است که فردا منتظرم می ماند که من راه رفتن می دانم و دویدن و جاده ها قدم هایم را شماره خواهند کرد اگر روزی دلم گرفت یادم باشد؛ که خدای من اینجاست همین نزدیکیها و من تنها نیستــــــــــــــم سربزن